Back

Chúng tôi nhận làm các dự án với các công nghệ:

  1. Android Native(Java, Kotlin), Android cross platform(React, Flutter…)
  2. Java web(Spring, Boots).
  3. Frontend Angular.
  4. Web PHP/Wordpress.

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.