ĐÀO TẠO CHUẨN DEV, KHÔNG DẠY LÀM CODER

(DEV - Lập trình viên, CODER - Thợ code)

Danh sách các khóa học

Xem tất cả
CSDL SQL từ cơ bản đến nâng cao

CSDL SQL từ cơ bản đến nâng cao

206
197
số sinh viên
950,000₫ 599,000₫
Khóa học lập trình C# OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình C# OOP từ cơ bản đến nâng cao

201
161
số sinh viên
1,200,000₫ 725,000₫
Khóa học lập trình Python OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Python OOP từ cơ bản đến nâng cao

113
179
số sinh viên
1,049,000₫ 649,000₫
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

106
226
số sinh viên
909,000₫ 599,000₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Java

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Java

104
241
số sinh viên
909,000₫ 599,000₫
Khóa học lập trình C++ OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình C++ OOP từ cơ bản đến nâng cao

136
404
số sinh viên
999,000₫ 649,000₫
Lập trình Hướng đối tượng Java

Lập trình Hướng đối tượng Java

164
255
số sinh viên
799,000₫ 599,000₫
Khóa học lập trình Java OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Java OOP từ cơ bản đến nâng cao

191
505
số sinh viên
1,250,000₫ 725,000₫
Khóa học Lập trình C cho người mới

Khóa học Lập trình C cho người mới

99
574
số sinh viên
849,000₫ 520,000₫