ĐÀO TẠO CHUẨN DEV, KHÔNG DẠY LÀM CODER

Dev: Lập trình viên, Coder: thợ code

Danh sách các khóa học

Xem tất cả
Khóa học Lập trình C cho người mới

Khóa học Lập trình C cho người mới

99
650
số sinh viên
949,000₫ 520,000₫
Khóa học lập trình Java OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Java OOP từ cơ bản đến nâng cao

195
614
số sinh viên
1,599,000₫ 725,000₫
Khóa học lập trình C++ OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình C++ OOP từ cơ bản đến nâng cao

132
482
số sinh viên
1,199,000₫ 649,000₫
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

106
278
số sinh viên
1,200,000₫ 649,000₫
CSDL SQL từ cơ bản đến nâng cao

CSDL SQL từ cơ bản đến nâng cao

208
272
số sinh viên
1,199,000₫ 649,000₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Java

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Java

104
272
số sinh viên
1,200,000₫ 649,000₫
Lập trình Hướng đối tượng Java

Lập trình Hướng đối tượng Java

166
266
số sinh viên
999,000₫ 579,000₫
Khóa học lập trình C# OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình C# OOP từ cơ bản đến nâng cao

203
225
số sinh viên
1,599,000₫ 725,000₫
Khóa học lập trình Python OOP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Python OOP từ cơ bản đến nâng cao

114
211
số sinh viên
1,199,000₫ 649,000₫
Lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

292
133
số sinh viên
4,999,000₫ 3,599,000₫
Lập trình Android Kotlin từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình Android Kotlin từ cơ bản đến nâng cao

285
53
số sinh viên
4,499,000₫ 2,999,000₫
Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật Python

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật Python

86
38
số sinh viên
1,200,000₫ 649,000₫