Khuyến mãi khóa học 12/12

thantrieu
12 Dec

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong ngày 12/12/2020:

  • Khóa học lập trình Java cơ bản: 333k còn 199k
  • Khóa học lập trình Java Swing: 333k còn 199k
  • Khóa học lập trình hướng đối tượng Java: 699k còn 399k
  • Khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao: 949k còn 499k
  • Khóa học lập trình C from beginner to master: 799k còn 399k
  • Chỉ duy nhất trong ngày 12/12/2020 nên các bạn nhanh tay nhé

Thể lệ: bạn phải đăng ký khóa học trong ngày 12/12/2020 và hoàn tất đơn hàng trước ngày 15/12/2020

Event Participants

1 Comment

  1. 31/03/2021

    I believe this internet site holds very superb indited subject matter blog posts.

Leave a Comment

Your email address will not be published.